Osmanlı, Modern, Çağdaş ve Karma Sanat Eserleri Müzayedesi